fbpx

Country Names in Turkish

Last Updated on April 30, 2019

Nerelisiniz? (NEH-reh-LEE-see-neez: what country (or city) are you from?

Here’s the answer!

Australia Avustralya AH-voo-STRAHL-yah
Austria Avusturya AH-voo-STOOR-yah
Belgium Belçika BEL-chee-kah
Canada Kanada KAH-nah-dah
Denmark Danimarka DAH-nee-MAR-kah
France Fransa FRAHN-sah
Germany Almanya ahl-MAHN-yah
Greece Yunanistan yoo-NAH-nee-stahn
India Hindistan HEEN-dee-stahn
Israel İsrail EESS-rah-yeel
Italy İtalya ee-TAHL-yah
Japan Japonya zhah-POHN-yah
Netherlands Hollanda ho-LAHN-dah
New Zealand Yeni Zelanda YEH-nee zeh-LAHN-dah
Norway Norveç nohr-VECH
South Africa Güney Afrika gur-NEY AH-free-kah
Sweden İsveç eess-VECH
Switzerland İsviçre eess-VEECH-reh
UK İngiltere EEN-geel-TEH-reh
USA Amerika ah-MEH-ree-kah

Turkish Language Guide

Turkish Pronunciation

Turkish Grammar

Turkish Vowel Harmony

100 Most Useful Words in Turkish

Travel Details

Turkey Travel Planner Homepage

Istanbul Love Bus...the new novel by Tom Brosnahan

Visit our Facebook group:

Best Travel Agencies